warsztaty rozwoju osobistego kraków

Idea gestaltu powstała w procesie rozwoju

Idea gestaltu powstała w procesie rozwoju i jednocześnie opozycji do klasycznej psychoanalizy.

Ruch ten rozwinął się w środowisku niemieckich emigrantów w USA w latach 40.

XX wieku. Za jego założycieli uważa się małżeństwo dwojga psychoterapeutów Laury i Fritza Perlsa, które skupiło wokół siebie grono terapeutów i pacjentów, tworząc pierwszy Instytut gestaltu w Nowym Jorku.
Do lat 70.
XX wieku środowisko gestaltu było mało znane i uważane przez innych psychoterapeutów za odszczepieńców.

Wzrost popularności gestaltu nastąpił w połowie lat 70.

Obecnie techniki terapeutyczne pochodzące z gestaltu zostały włączone do głównego nurtu współczesnej psychoterapii.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt

Jedno z wielu podejść do psychoterapii

warsztaty rozwoju osobistego kraków W psychoterapii istnieje wiele różnych podejść i wiele różnych sposobów na prowadzenie rozmów z pacjentami, którzy przychodzą z różnymi problemami psychicznymi.

Jednym z podejść do Psychoterapii jest podejście Gestalt, które w skrócie polega na odkryciu siebie i samodoskonaleniu się poprzez wyzwolenie swoich prawdziwych i niestłumionych emocji.

Pozwala to uwolnić pełny potencjał sprawczy konkretnej osoby, a osiąga się to poprzez stopniowe i coraz głębsze akceptowanie samego siebie.

Świadomość jest podstawowym i kluczowym pojęciem w gestalcie

Świadomość jest podstawowym i kluczowym pojęciem w gestalcie.

Można ją zdefiniować jako zdolność do bezpośredniego odczuwania rzeczywistości.

Dotyczy to zarówno rzeczywistości zewnętrznej jak i wewnętrznych stanów emocjonalnych.
Według zwolenników gestaltu europejska kultura i wychowanie oducza ludzi tej zdolności.
Ludzie w europejskiej (i nie tylko) kulturze patrzą na świat przez pryzmat struktur myślowych wpojonych w dzieciństwie, które odgradzają ich od naturalnego odczuwania siebie i otoczenia.
Dlatego właśnie terapia gestalt jest przede wszystkim nastawiona na ponowne "nauczenie" ludzi świadomości.
Uważność wymaga odwagi, gdyż jej istotnym składnikiem jest pełna autoświadomość, czyli zdolność do postrzegania siebie samego takim, jakim się jest naprawdę, ze wszystkimi wadami, zaletami, historią życia emocjonalnego i obiektywną samooceną.
Uważność wymaga też akceptacji ? zarówno siebie samego, razem z własną śmiertelnością i wszystkimi ułomnościami, jak i otoczenia ? z całym jego pozytywnym i negatywnym ładunkiem emocjonalnym.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt.
Dodane: 21-09-2017 02:05

Tagi: rozwój osobisty psychoterapia psychoterapeuta kraków