geodeta malbork

Z Wikipedii, hasło inne prace geodezyjne

geodeta malbork
Inne prace geodezyjne wykonywane dla określonych potrzeb gospodarczych, a w szczególności: opracowania geodezyjne planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie i podział terenów pod budownictwo osiedlowe, zagrodowe i jednorodzinne, prace geodezyjne związane z eksploatacją zakładów przemysłowych, prace miernictwa górniczego, prace geodezyjne urządzeniowo-rolne i urządzeniowo-leśne, prace geodezyjne związane z eksploatacją kolei i dróg publicznych, prace geodezyjne związane z regulacją sieci wodnych i budownictwa hydrotechnicznego, pomiary i opracowania fotogrametryczne dokumentacji obiektów zabytkowych, opracowania geodezyjne obrazów lotniczych i satelitarnych, różne prace geodezyjne wykonywane metodami pomiarów bezpośrednich, metodami fotogrametrycznymi oraz opracowania ich wynikó Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Czym jest geodezja inżynieryjno-przemysłowa? Wikipedia wyjaśnia

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa ? zakres działań geodezji, który jest związany z projektowaniem, obsługą i eksploatacją obiektów budowlanych.

Dział geodezji zajmujący się projektowaniem pomiarów przy budowie i w czasie eksploatacji budynku. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa według klasyfikacji dziedzin i obiektów: geodezja kolejowa, geodezja w budownictwie wodnym, geodezja w budowie maszyn i urządzeń, geodezja w tyczeniu tras komunikacyjnych, geodezja tunelowa, geodezja górnicza.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja_inżynieryjno-przemysłowa

O mapce geodezyjnej

Wszelkie mapy pomiarowe są wynikiem pracy geodetów na terenie danego kraju lub obszaru geograficznego.
Geodeci używają specjalnego sprzętu pomiarowego, który umożliwia pomiar odległości pomiędzy kolejnymi punktami oraz kątów odchyleń.
Bardziej zaawansowane urządzenia są sprzężone z sygnałem GPS co pozwala na jeszcze dokładniejsze przeprowadzenie prac pomiarowych.
Bez mapek geodezyjnych, które stanowią reprezentację rzeczywistego stanu rzeczy w odpowiedniej skali, nie moglibyśmy widzieć dokładnie gdzie kończy się dana działka lub gdzie dokładnie ma przebiegać nowa droga.

ez tych mapek organizacja i planowanie przestrzenne w miastach byłoby wręcz niemożliwe..

Dodane: 24-03-2017 03:47

Tagi: geodezja geodeta budownictwo usługi Malbork Sztum

Widok do druku:

geodeta malbork