Warunki jakie powinno spełniać ogrodzenie.

Cytat z Wikipediiogrodzenia Śląsk ogrodzenia Śląsk
Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt3. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione3. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzenie

Rodzaje ogrodzeń w Wikipedii

Balustrada - ażurowe lub pełne zabezpieczenie schodów , tarasów , balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp. Boma - konstrukcja stawianej wokół obozowiska lub wioski w Afryce w celu ochrony przed zwierzętami. Ogrodzenie balustradowe - w bazylikach wczesnochrześcijańskich niskie balustrady kamienne albo kraty. Drut ostrzowy - jest to ogrodzenie typu agresywnego, tzn.
powodujące straty u osoby je forsującej. Elektryczny pastuch - płot elektryczny ogradzający pastwisko. Fosa - rów forteczny - w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia. Gadara - w języku hebrajskim ogrodzenie lub granica. Galeryjka - ogrodzenie składające się ze złączonych poprzeczką licznych prętów lub kolumn. Korral - ogrodzenie z kolczastych i ciernistych gałęzi dla pomieszczenia bydła i jego ochrony przed drapieżnikami. Kojec - ogrodzenie tworzące małemu dziecku bezpieczną przestrzeń do zabawy.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzenie

Wikipedia i płoty

Płot, parkan, blanka ? typ ogrodzenia. nazwa płot "grodza pleciona z chrustu" (XIV wiek), wywodzi się od słów pleć, plątać, gdyż pierwsze płoty, przynajmniej na obszarze Słowiańszczyzny i innych, tworzone były z gałęzi (chrustu) przewijanych poziomo między palikami.
Płot najczęściej otaczał pastwisko, zrobiony był z pojedynczych drągów przybitych do kołków i nazywał się grodź, rzadziej ogrodzenie. nazwa parkan, węg.
párkány, śrgniem. parkan (XIV wiek) - ogrodzenie, zwykle z dylów lub desek (sztachet). Wysoki z balów drewna lub desek umocowanych pomiędzy słupami służył w dawnych czasach do fortyfikacji miast. nazwa blanka (Warmia, Mazury).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Płot.
Dodane: 30-12-2016 12:18

Tagi: rybnik ogród śląsk budownictwo ogrodzenia wykończenie

Widok do druku:

ogrodzenia Śląsk